A Weaver From Radziszów

Poetry Miscellany Chapbooks
Adam Ziemianin
(1948) tłum. Aniela Gregorek
There is a street...

There is a street...
which almost doesn’t exist anymore
with only one-level houses

Like an old book,
sometimes it opens
and people look from behind the curtains

you can catch a glimpse
of a glass ball or a jar of pickles
in the window

Sometimes you can find
a calendar as old as the world,
or a picture of winter

But the doors are not always open
to everybody, especially in the time
of coming winter

People here want to have
a blissful, holy, peaceful time
and will do anything to get it

so sometimes they
can full into that soon it will be better.Jest Taka ulica

Jest taka ulica
której prawie nie ma
a domki przy niej parterowe

Jak stara księga
czasem się otwiera
i ludzie patrzą zza firanek

Tu można w oknie
dojrzeć szklaną kulę
lub słój z ogórkami kiszonymi

Czasem też się trafi
stary jak świat kalendarz
albo obrazek ze świętymi

Lecz drzwi nie zawsze
dla wszystkich otwarte
szczególnie w okolicach zimy

Tu ludzie chcą mieć
błogi święty spokój
nawet za wszelką cenę

Po to by czasem
zapaść w dłuższy sen
i śnić że wkrótce będzie lepiej poprzedni - następny

Mitologia własna Adama Ziemianina