Strona Głównareklama

Zdjęcia ślubne, chrzty, komunie. Zdjęcia prasowe i reklamowe. Retusz fotografii.zdjęcia ślubne - fotografia

 

Bibliografia

1. Baran J.: Rozmowy z ludźmi pióra i palety, Warszawa 1986.
2. Baran J.: Ludzieńkowie z Muszyny, Gazeta Krakowska 3 IX 1996.
3. Borowa A.: Nasz słony rachunek, Kultura 21/1989.
4. Borzęcki J.: Ziemianin rozpisany na nuty, Sycyna 18/1998.
5. Batko E.: Adam Ziemianin, czyli "w strasznych mieszkaniach, straszni mieszczanie, Nowe Książki 1/1983.
6. Chojnowski Z.: Sztuka ballady, Nowe Książki 1/1997.
7. Chrzanowski M.: Dyskusja, Poezja 3/1979.
8. Chudzik A.: Inny głos pokolenia, Poezja 9/1976.
9. Cyganik H.: Poezja w człowieczym pejzażu, Gazeta Krakowska 23/1973.
10. Czubała H.: Na tyłach świata, Życie Literackie 16/1986.
11. Dziedzic St.: Powroty do miejsc szczęśliwych, Almanach Muszyny 1998, s.5-17.
12. Drzewucki J.: Święto codzienności, Twórczość 12/1996.
13. Drzewucki J.: Chce się żyć, Twórczość 10/1998.
14. Głębicka E.: Grupy literackie w Polsce 1945-1980, Warszawa 1993.
15. Jurasz W.: Rachunek za dojrzałość, Magazyn Kulturalny 1/1981.
16. Kajtoch J.: Nie tylko o autorach i książkach, Bielsko-Biała 1985.
17. Kiedacz W.: "Góry nam wieczny dymić będą chorał". O wierszach grupy Tylicz, Życie Literackie 33/1974.
18. Kucharska M.: XYZ (rubryka stała), Tygodnik Kulturalny 3/1983.
19. Kunda B.S.: Przesilenie "młodej poezji", Nowy Wyraz 10/1975.
20. Lisowski K.: Dom okoliczności łagodzących, Dekada Literacka 5/1996.
21. Lisowski K.: Pod jednym dachem z wierszem i miłością, Magazyn Kulturalny 2/1978.
22. Lisowski K.: Poeta obieżyświat, Życie 247/1999.
23. Maj B.: Nasz słony rachunek Adama Ziemianina, Tygodnik Powszechny 32/1980.
24. Nyczek T.: W pojedynkę i zbiorowo (o krakowskich grupach poetyckich), Magazyn Kulturalny 6/1971.
25. Nyczek T.: Razem czy osobno? Twórczość 5/1970.
26. Olszewski T.: Nasz los powszedni, Tygodnik Kulturalny 38/1983.
27. Pieńkosz K.: Literacka grupa Tylicz, Tygodnik Kulturalny 2/1981.
28. Pieszczachowicz J.: Poezja zdrowego rozsądku, Nowe Książki 10/1990.
29. Portret autora opracowany przez redakcję Almanachu Muszyny: Ziemianin Adam- muszyński poeta, A.M. 1992, s. 43-44.
30. Sandauer A.: Pogoda dla wytrwałych, czyli o starej Nowej Fali i krakowskiej grupie Tylicz, Nowe Książki 3/1983.
31. Skoczek A.: Poeci Krakowa- trzy portrety, Koniec wieku 9/1996.
32. Staro S.: Tylicz i inni, Akcenty 3/1973.
33. Warzecha A.: Adam Ziemianin. Dziś portret- w środę spotkanie, Dziennik Polski 109/1982.
34. Waśkiewicz A.K.: Formy obecności "nieobecnego pokolenia", Łódź 1978.
35. Żuliński L.: Makatki z poddasza /w:/ Mity konieczne, Łódź 1993, s.226-228.
36. Żurakowski B.: Poezja domu, Odra 2/1987.

..................................

Wiersze m.in. /w:/
Głos Nauczyciela 37/1976, s.7; Fraza 3/1997, s. 184-185; Sycyna 2/1998, s. 10-11; Zdanie 1/1995, s. 24-27; Sycyna 11/1996, s.10-11; Literatura 1/1998, s.7; Literatura 4/1998, s.7; Sycyna 10/1997, s.4; Almanach Muszyny 1992, s.44-46; A.M. 1993, s.61; A.M. 1994, s.64-66; A.M. 1995, s.63-68; A.M. 1997, s.96-97; A.M. 1998, s.98-100, 114; A.M. 1999, s.14, 75; Nowa Wieś 22/1971; Poezja 6/1971; Głos Młodzieży 5/1972; Życie Literackie 33/1974; Tygodnik Kulturalny 2/1981;

..................................

Do sprawdzenia:
W drodze 8/1996, s.76; Na głos 20/1995, s.24-27; Głos Nauczyciela 37/1976, s.10; Regiony 1/3/1982, s.151-154;

..................................

Ziemianin- publicysta pisał /w:/
1. A. Ziemianin: Muszyńskie ślady Jerzego Harasymowicza, Almanach Muszyny 2000, s.63-68.
2. A.Ziemianin: Król życia, Sycyna 10/1997, s.10 (epitafium Piotra Skrzyneckiego- twórcy Piwnicy pod Baranami; artysty kabaretowego, przyjaciela gr. Tylicz)
3. A. Ziemianin: Region muszyński w literaturze i poezji, Almanach Muszyny 1992, s.5-10.

Adam Ziemianin jest od lat dziennikarzem Gazety Krakowskiej, tam zapewne znajdziemy wiele jego artykułów.